Header

hoang thanh tam


TÌNH (Văn Phụng) – Hoàng Thanh Tâm

Kính tặng hương hồn nhạc sĩ Văn Phụng, một người nhạc sĩ đàn anh tài hoa và khả kính! Nhạc sĩ Văn Phụng (1930-1999) Vẫn nhớ hoài cuộc trò chuyện với anh qua đường dây viễn liên, tại trung tâm băng ... Read More »

November 30, 2015 0