Header

bai vietHẠ TRẮNG (Trịnh Công Sơn) – Hoàng Thanh Tâm

Thân tặng Đan Phượng, Mai Phi Vo Ha, Agonboy, The Dung Tran, Huỳnh Duy Lộc, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Catherine Lý, Lê Phạm Trung Dung, Nguyễn Công Viên,Vien Nguyen, Tu Dam Hạ trắng là một trong những tình khúc nổi ... Read More »

September 22, 2011 0