Header

audio tieng hat hoang thanh tam

TÌNH (Văn Phụng) – Hoàng Thanh Tâm

Kính tặng hương hồn nhạc sĩ Văn Phụng, một người nhạc sĩ đàn anh tài hoa và khả kính! Nhạc sĩ Văn Phụng (1930-1999) Vẫn nhớ hoài cuộc trò chuyện với anh qua đường dây viễn liên, tại trung tâm băng ... Read More »

November 30, 2015 0

CHÂN TÌNH (Trần Lê Quỳnh) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh trong ngày Valentine’s Day 14/02/2015. Người phụ nữ đã ban cho tôi những gì quý báu nhất trên đời này …… CHÂN TÌNHMusic & Lyric: TRẦN LÊ QUỲNHPerformed: HOÀNG THANH TÂM Mùa xuân vừa đến hoa về trên ... Read More »

February 14, 2015 0