Header

nhac pho tho


XUÂN KHÚC (Hoàng Thanh Tâm) – Lan Thanh

Thân tặng Agonboy, an alien in Japan… Happy new year to you! Nhạc phẩm “Xuân Khúc” được Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc từ một bài thơ của Ngọc Hân, một nữ nghệ sĩ khả ái ở Sydney, Úc Châu. ... Read More »

February 11, 2010 0EM CỨ HẸN (NGẬP NGỪNG) – Hoàng Thanh Tâm

“Em Cứ Hẹn” (Ngập Ngừng) được phổ nhạc từ bài thơ “Ngập Ngừng”. Một thi phẩm nổi tiếng của thi sĩ Hồ Dzếnh. Nhạc phẩm này được sáng tác và ra đời cùng năm với “Tháng Sáu Trời Mưa”, ... Read More »

September 25, 2009 0XUÂN KHÚC – ca sĩ Thùy Dương

“…Xuân xưa lễ Phật cầu duyên Xuân nay kinh kệ đã phiền khói hương…” “…Hài hoa ẩn bóng vô thườngNày em Xuân rụng ven tường bâng khuâng.” XUÂN KHÚCThơ: NGỌC HÂN Nhạc: HOÀNG THANH TÂM Trình bày: ca sĩ THÙY DƯƠNG ... Read More »

August 03, 2008 0