Header

hoang thanh tam

CHÂN TÌNH (Trần Lê Quỳnh) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh trong ngày Valentine’s Day 14/02/2015. Người phụ nữ đã ban cho tôi những gì quý báu nhất trên đời này …… CHÂN TÌNHMusic & Lyric: TRẦN LÊ QUỲNHPerformed: HOÀNG THANH TÂM Mùa xuân vừa đến hoa về trên ... Read More »

February 14, 2015 0BÓNG MÁT (Phạm Thế Mỹ) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh, người đã cho tôi bóng mát cuộc đời, một tác phẩm của NS Phạm Thế Mỹ mà tôi hằng yêu quý ……..“………Người yêu hỡi! người yêu hỡi! mỏi cánh chim xanh run chân ngựa hồng Người ... Read More »

September 18, 2014 0