Header

audio


BÓNG MÁT (Phạm Thế Mỹ) – Hoàng Thanh Tâm

Gửi Hồng Anh, người đã cho tôi bóng mát cuộc đời, một tác phẩm của NS Phạm Thế Mỹ mà tôi hằng yêu quý ……..“………Người yêu hỡi! người yêu hỡi! mỏi cánh chim xanh run chân ngựa hồng Người ... Read More »

September 18, 2014 0