Header

audio tieng hat hoang thanh tam
TÌNH LẦM LỠ (Khúc Lan) – Hoàng Thanh Tâm

Gởi Hoài Trang, HoaiMy Hoang, Angelina Quỳnh Nguyễn, Đan Phương, Anna H Le, Rita Phan, Le Thanh Tran, Lan-Anh Do, Tuyết Anh, Dieu Le, Nguyễn Thanh Thủy và Yvette Phương. Tình lầm lỡ là một nhạc phẩm top hit của ... Read More »

February 18, 2012 0

HẠ TRẮNG (Trịnh Công Sơn) – Hoàng Thanh Tâm

Thân tặng Đan Phượng, Mai Phi Vo Ha, Agonboy, The Dung Tran, Huỳnh Duy Lộc, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Catherine Lý, Lê Phạm Trung Dung, Nguyễn Công Viên,Vien Nguyen, Tu Dam Hạ trắng là một trong những tình khúc nổi ... Read More »

September 22, 2011 0